Om oss

Boscus erbjuder närproducerade, innovativa och hållbara utrustningar för en kvalitetsmedveten och högpresterande svensk kundkrets.

I dagens globaliserade värld upplever vi hur allt fler leverantörer jagar kostnadsfördelar i lågprisländer och flyttar materialinköp och produktion från världsdel till världsdel för att hänga med i priskonkurrensen. Ökande avstånd mellan producent och marknad leder inte sällan till en ökad känsla av anonymitet och osäkerhet kring lokala underleverantörers materialval och produktionsmetoder samt lokal miljö- och personalpolitik. I jakten på lägsta möjliga kostnad utmanas produkternas kvalitet och hållbarhet.

Vi på Boscus har lång erfarenhet av professionell utrustning från innovativa familjeföretag, som i motsats till ovanstående drivs av ägare med en djupt rotad övertygelse om att leverera maximal kundnytta. En strävan mot fulländning från utvecklingfasen, till produktion och överlämning av den färdiga produkten till kund. I sådana familjeföretag mäts framgången inte i kortfristiga lönsamhetstal utan i mängden nyvunna kundrelationer, i motiverade och högpresterande medarbetare och i utvecklande feedback från nöjda och entusiastiska kunder.

Gemensamt för leverantörsföretagen är förbundenheten inom den egna organisationen och tron på korta avstånd och effektiv kommunikation mellan ägare, personal och kundkrets. 

Allt ni hittar i butiken är framtaget, utvecklat och producerat med genomgående fokus på:

  • SÄKERHET
  • FUNKTION
  • KVALITET
  • HÅLLBARHET

Hoppas att du hittar både artiklar som du aktivt letar efter och sådana som du hittills inte har kunnat drömma om. Produkter som lyfter dig och din aktivitet till nya fascinerande nivåer!